جمعه, ۹ آبان ۱۳۹۹

نحوه مونتاژ موتور 6 سیلندر خورجینی آکتروس
باروان سامانه هوشمند حمل بار است. در این سامانه كاربر بارِ خـود را به نزدیك ترین كامیون مجهز ثبت شده در سامانه ی باروان معرفی می كند و به راحتی با بهترین کیفیت بار خود را به مقصد می رساند با باروان بارتان بار می شود