دوشنبه, ۵ آبان ۱۳۹۹

باروان - Arocs قدرتمندترین کامیون مرسدس بنز
باروان سامانه هوشمند حمل بار - در این فیلم، با Arocs قدرتمندترین کامیون مرسدس بنز که برای حمل بارهای فوق سنگین طراحی شده آشنا شوید - با باروان بارتان بار می شود – www.bar1.ir