جمعه, ۹ آبان ۱۳۹۹

باروان - بهبود محیط زیست با نوسازی ناوگان حمل و نقل
باروان: سامانه هوشمند حمل و نقل بار- رئیس جمهور در همایش طرح های نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای و درون شهری و اشتغال زایی با تاکید بر اهمیت ناوگان حمل و نقل جاده ای و جایگاه منطقه ای ایران در این زمینه گفت: خودروهای فرسوده باید به طور کامل از رده خارج شوند. با باروان بارتان بار می شود - www.bar1.ir