جمعه, ۹ آبان ۱۳۹۹

باروان - پادکست سوم - درآمدی بر زیرساخت های حمل و نقل
نیاز به حمل و نقل، از ابتدای تاریخ بشر شروع شد و به تناسب رشد جمعیت انسانها پیشرفت کرد. اولین یا ابتدایی ترین تسهیلات حمل و نقل، گذرگاههایی بودند که از طریق باز کردن مسیر، در جنگل ها یا دشت ها و کوه ها ساخته شدند، و نیز برای عبور حیوانات اهلی راه ها عریض تر و بهتر شد. با ... گوینده : رضا عباسی http://bar1.ir https://mag.bar1.ir