دوشنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۹

باروان - پادکست دوم- تاریخچه به وجود آمدن کامیون
از زمان اولین کامیون در دنیا سوالاتی درباره این که واقعاَ نخستین محموله باری چه زمانی بوده وجود دارد، این موضوع ربط خیلی زیادی به این دارد که تراک یا همان کامیون به فارسی از کجا آمده؟ سوابقی وجود دارد که نشان می دهد یک فرمانده توپخانه فرانسوی به نام کاگنات تراکتوری ساخت که با نیروی بخار کار می کرد و برای کشیدن توپهای سنگین ارتشی در سال...- گوینده : رضا عباسی http://bar1.ir https://mag.bar1.ir