جمعه, ۹ آبان ۱۳۹۹

باروان - کامیون های آینده
در این ویدئو گوشه هایی از تلاش های متخصصین مختلف جهت تولید کامیون هایی کارآمد با بهره وری فوق العاده را تماشا کنید باروان سامانه هوشمند حمل بار