دوشنبه, ۵ آبان ۱۳۹۹

ولوو - معرفی کامیون جدید گازسوز LNG
این کامیون 20 تا 100 درصد تولید CO2 را به نسبت خودروهای دیزل روز دنیا کاهش می دهد فناوری گاز طبیعی مایع با بهینه سازی توسط تکنولوژی دیزل