دوشنبه, ۵ آبان ۱۳۹۹

تست مقاومت کابین کامیون اسکانیا نسبت به نفوذ آب

برای اطمینان از اینکه خودروها قبل از تحویل به مشتریان به طور کامل مقاوم به آب هستند، کارخانه تولید Scania در سائوپراناردو کامپو، برزیل،تعدادی از کامیون ها را به صورت تصادفی انتخاب کرده و تست مقاومت آب انجام می دهد. در این تست برای مدت ده دقیقه، حدود 88 نازل 6000 لیتر آب در هر سطحی از کابین اسپری می شود. تقریبا تمام آب بازیافت می شود و از 6000 لیتر استفاده می شود، تنها 15 لیتر آن در جریان است. بقیه تصفیه شده و در تست مقاومت بعدی آب استفاده می شوند.