دوشنبه, ۵ آبان ۱۳۹۹

کامیون های آینده: 2- تویوتا زرو
ویژگی های تویوتا زرو
*مصرف سوخت سلولی از نوع هیدروژنی
*کاهش گازهای گلخانه ای و کاهش آلودگی محیط زیست
*ظرفیت حمل ناخالص 36 تن
*پیمایش مسیر بیش از 300 کیلومتر در هر بار شارژ باتری
*باتری الکتریکی قدرتمند