دوشنبه, ۵ آبان ۱۳۹۹

چند نفر در کابین ولوو اف اچ جا می شوند؟

 

در این ویدئو، شرکت ولوو با یک ایده و اجرای زیبا میزان ظرفیت کابین مدل جدید ولوو اف اچ را به رخ کشیده است.