دوشنبه, ۵ آبان ۱۳۹۹

مرکز تحقیقات فناوری خودرویی مرسدس بنز - دایملر
در این ویدئو مرکز تحقیقات فناوری های جدید خودرویی شرکت دایملر، مرسدس بنز آلمان را تماشا می کنید. واقعاً بی نظیر است. آینده خودروسازی جهان در اینطور مراکز علمی رقم خواهد خورد ... با باروان، بازارگاه الکترونیکی هوشمند حمل بار همراه باشید - www.bar1.ir