سه شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۹

جنرال موتورز ۷ میلیون خودروی خود را به خاطر مشکل کیسه هوا فرامی‌خواند

جنرال موتورز ۷ میلیون خودروی خود را به خاطر مشکل کیسه هوا فرامی‌خواند

سازمان ملی امنیت ترافیک بزرگراه‌های آمریکا اعلام کرد جنرال موتورز باید ۵.۹ میلیون کامیون و خودروهای شاسی بلند ...

جنرال موتورز ۷ میلیون خودروی خود را به خاطر مشکل کیسه هوا فرامی‌خواند

سازمان ملی امنیت ترافیک بزرگراه‌های آمریکا اعلام کرد جنرال موتورز باید ۵.۹ میلیون کامیون و خودروهای شاسی بلند...