یکشنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

دعوت به همکاری با باروان جهت مدیر توسعه محصول
سردبیر | ۲۱ آبان ۱۳۹۹

دعوت به همکاری با باروان جهت مدیر توسعه محصول


شرح وظایف و مسئولیتها:
✅ مدیریت تیم توسعه نرم افزار
✅راهبری فنی در تمامی ابعاد برنامه و برنامه ریزی توسعه نرم افزار و پلتفرمهای موجود
✅ تعریف چرخه عمر پروژه ها برای تیم
✅ ایجاد ارتباط قوی با مشتریان داخلی برای تفسیر درست نیازهای آنان به افراد تیم در راستای توسعه محصول
✅ حصول اطمینان از کیفیت محصول و برخورداری از استانداردها و معیارهای مورد نیاز کسب و کار
✅ ارزیابی پروژه ها، بررسی وضعیت فعلی و برنامه ریزی جهت بهبود و توسعه مستمر پلتفرم ها
✅تعیین KPI های دپارتمان جهت مانیتور کردن وضعیت موجود و تعیین چارچوبهای گزارشات مدیریتی
✅ ارزیابی امکانات پلتفرم در مقایسه با بازار و رقبا و تعریف برنامه ها و استراتژیهای توسعه

شرایط احراز:
⚜️ حداقل 10 سال سابقه در زمینه توسعه محصول و مدیریت تیمهای برنامه نویسی
⚜️مهارت های مذاکره قوی
⚜️توانایی مدیریت تیمی پویا
⚜️ توانایی بازنگری و تغییر در برنامه و اولویتها با توجه به اهداف سازمان
⚜️ توانایی بالا در رهبری و مدیریت تیم
⚜️ برخورداری از روحیه مربیگری و توجه به توسعه افراد تیم
⚜️ توانایی های پیشرفته حل مسئله
⚜️نتیجه گرا

مطالب مرتبط:

ارسال دیدگاهدیدگاه های ارسال شده

هنوز دیدگاهی برای این پست ارسال نشده است