پنجشنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۸

راهنمای خرید بسته رانندگان در اپلیکیشن باروان
سردبیر | ۰۶ مهر ۱۳۹۸

راهنمای خرید بسته رانندگان در اپلیکیشن باروان


رانندگان عزیز باروان در روز فقط قادر به مشاهده جزئیات کامل یک بار میباشند.

اگر تمایل به دیدن بارهای بیشتری داشته باشند میتوانید با خرید بسته جزئیات تمام بارها را مشاهده کنید.

مراحل خرید بسته های باروان به صورت زیر خواهد بود.

ارسال دیدگاهدیدگاه های ارسال شده

هنوز دیدگاهی برای این پست ارسال نشده است