جمعه, ۲۶ دی ۱۳۹۹

شاخص عملکرد لجستیک چیست؟
سردبیر | ۰۴ مهر ۱۳۹۷

شاخص عملکرد لجستیک چیست؟


با جهانی شدن اقتصاد و گسترش پیوندهای اقتصادی کشورها با یکدیگر، آمارها، داده ها و شاخص های مقایسه بین کشوری اهمیتی بیش از پیش یافته است. بر همین اساس برخی سازمانهای معتبر بین المللی اقدام به گردآوری و انتشار آمارها و شاخص های مقایسه ای بین کشوری می نمایند. اطلاع از آخرین وضعیت کشورمان در این شاخص ها می تواند نقشی به سزاء در تصمیم گیری های اقتصادی داشته، و برای سرمایه گذاران و فعالین تجاری و دیگر ذینفعان مثمر ثمر می باشد. امید است این سری گزارش ها زمینه بهبود تصمیمات و سیاستگذاری های مرتبط با فضای کسب کار را فراهم سازد.

معرفی شاخص عملکرد لجستیک

شاخص عملکرد لجستیک LPI[1] یک شاخص چندبعدی است که عملکرد بخش لجستیک یک کشور را ارزیابی می نماید و از سال ۲۰۰۷ به صورت دوسالانه توسط بانک جهانی با همکاری تأمین کنندگان لجستیک و صاحب نظران دانشگاهی تهیه می گردد. هدف از تدوین این گزارش کمک به کشورها برای شناسایی فرصتها و تنگناهای خود در حوزه لجستیک تجاری و نیز توضیح هزینه های ناشی از عملکرد ضعیف آنها می باشد.

این شاخص، عملکرد هر کشور را در شش حوزه که مهمترین ابعاد صنعت لجستیک کنونی را شکل می دهد، اندازه گیری می نماید. این شش حوزه لجستیکی عبارتست از :

  • کارایی فرایندهای ترخیص کالا
  • کیفیت زیرساختهای تجاری و جابجایی
  • سهولت دسترسی به کالاهای مختلف با قیمت رقابتی
  • کفایت و کیفیت خدمات لجستیکی
  • توانایی در تعقیب و ردیابی کالاهای ارسالی
  • مناسب بودن زمان تحویل محموله ها به مشتری در زمان برنامه ریزی شده یا زمان مورد انتظار

شاخص عملکرد لجستیکی در یک مقیاس از ۱ (بدترین) تا ۵ (بهترین) ارزش گذاری شده است. شش مولفه مرکزی از طریق مطالعات عملکرد لجستیکی بدست می آید. نتایج مطالعات پاسخ هایی است که بر مبنای مقیاس یاد شده اندازه گیری می شود، نمره نسبی شاخص عملکرد لجستیک از طریق نرمال نمودن نمره LPI بدست می آید:

بنابراین، بهترین عملکرد، حداکثر نمره LPI را از ۱۰۰ درصد بخود اختصاص می دهد.

لازم به ذکر است که در کلیه گزارشات از پرسشنامه استاندارد شده متشکل از دو بخش بین المللی و داخلی استفاده شده است. در بخش بین المللی، پاسخ ها در شش زمینه کلیدی عملکرد لجستیک (که در جدول شماره ا درج شده است) در هشت بازار اصلی کشور در این زمینه مورد ارزیابی قرار می گیرد.

متن کامل گزارش شاخص عملکرد لجستیک (Logistics Performance Index) را از اینجا دریافت کنید.

منبع: معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت | گزارش 25

 

 

[1] Logistics Performance Index

ارسال دیدگاه



دیدگاه های ارسال شده

هنوز دیدگاهی برای این پست ارسال نشده است