جمعه, ۲۶ دی ۱۳۹۹

انواع بازارگاه های الکترونیکی در بازار حمل و نقل جاده ای کشور
سردبیر | ۱۸ شهریور ۱۳۹۷

انواع بازارگاه های الکترونیکی در بازار حمل و نقل جاده ای کشور


به منظور شفاف سازی نقش بازارگاه ها و تبیین جایگاه آنها در بازار حمل و نقل جاده ای کشور که زمینه تصمیم گیری بهتر سایر عوامل فعال مانند شرکت های حمل و نقل را جهت همکاری یا رقابت با آنها روشن می سازد، جدول دسته بندی توسط سازمان راهداری و حمل و نقل کشور ارائه شد:

  • در دسته اول محور سرویس بازارگاه ارائه خدمات به شرکت های حمل و نقل است. در این دسته حفظ جایگاه شرکت های حمل و نقل مهم و کلیدی است. (B2B Marketplace)
  • دسته دوم آنهایی هستند که کارکرد ارائه خدمات لجستیکی مبتنی بر بستر بازارگاه الکترونیکی دارند و تمرکز خدمات آنها بر خدمات لجستیکی به صاحبان کالاست.
  • دسته سوم بازارگاه هایی هستند که فعالیت آنها به گونه ای است که در هر دو دسته می توانند قرار بگیرند.

همچنانکه در دسته بندی اعلامی از سوی سازمان محترم راهداری قابل مشاهده است؛ «باروان» به عنوان بازارگاه الکترونیکی هوشمند حمل بار بر ثبات نقش­ آفرینی شرکت های حمل و نقلی به عنوان یکی از اضلاع حمل و نقل جاده ای کالا در کشور، تأکید دارد.

ارسال دیدگاهدیدگاه های ارسال شده

هنوز دیدگاهی برای این پست ارسال نشده است