یکشنبه, ۶ مهر ۱۳۹۹

محاسباتی ساده برای بیان وضعیت اقتصادی ۱۴ هزار نفتکش
سردبیر | ۱۵ مرداد ۱۳۹۷

محاسباتی ساده برای بیان وضعیت اقتصادی ۱۴ هزار نفتکش


به گزارش پایگاه خبری باروان به نقل از تین نیوز: نوید خیرمند، دبیر انجمن صنفی تانکرداران اصفهانگفت: میانگین دریافتی هر نفت‌کش طی ۲ سال اخیر حدود ۱۲ میلیون تومان بوده است. حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان آن مزد راننده نفت‌کش می‌شود. برای دریافت این مبلغ حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان گازوئیل با نرخ فعلی (هر لیتر ۳۰۰ تومان) مصرف می‌شود. هزینه روغن مصرفی برای یک ماه حدودا ۷۰۰ هزار تومان است. میانگین استهلاک لاستیک هر ماه حدود ۵۰۰ هزار تومان است. برای دریافت این مبلغ حدوداً یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هزینه کمیسیون پیمانکار و بارنامه نویسی می‌شود. ماهانه حدود ۵۰۰ هزار تومان هزینه بیمه ثالث و بدنه نفت‌کش می‌شود. هزینه‌های متفرقه عادی (سرویس کشنده و تانکر) هر نفت‌کش در ماه حدود ۵۰۰ هزار تومان است. افت قیمت هر نفت‌کش در سال حدود ۲۵ میلیون تومان است. (ماهانه حدود ۲ میلیون تومان). کم کردن مخارج فوق از مبلغ دریافتی برابر است با  ۳میلیون و ۱۵۰ هزار تومان. میانگین قیمت هر نفت‌کش حدود ۴۰۰ میلیون تومان است. سود بانکی این مبلغ ماهانه حدود ۶ میلیون تومان و اقساط هر نفت‌کش واگذاری ماهانه حدود ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. مسئولان محترم، نفت‌کش‌‌داران در ایران در حال ورشکستگی هستند. اینقدر بی عدالتی در حق این قشر زحمت‌کش روا نیست. مردم (بخش خصوصی)  سرمایه‌گذاری کرده‌اند برای خدمت و کسب روزی حلال، اجازه ندهید به‌خاطر بی‌کفایتی برخی از دست‌اندرکاران این بخش، چرخ صنعت از کار بیفتد. با این وضعیت نابه‌سامان هر روز هم نقشه‌ای جدیدتر در سر می‌پرورانند و نامش را طرح می‌گذارند. اما چه کسی است که جوابگوی ۱۴ هزار نفت‌کش در شرکت نفت باشد.

ارسال دیدگاهدیدگاه های ارسال شده

هنوز دیدگاهی برای این پست ارسال نشده است