پنجشنبه, ۱ آبان ۱۳۹۹

استفاده از سیستم های هوشمند نوین در عرصه ترافیک و ایمنی جاده ای
سردبیر | ۰۷ مرداد ۱۳۹۷

استفاده از سیستم های هوشمند نوین در عرصه ترافیک و ایمنی جاده ای


مطالعه تطبیقی اقدامات و سیاست گذاری های دولت های انگلستان و امریکا با دولت ایران درجهت افزایش ایمنی جاده ای مقاله مطالعه تطبیقی اقدامات و سیاست گذاری های دولت های انگلستان و امریکا با دولت ایران درجهت افزایش ایمنی جاده ای نوشته روح اله موذنی و عاطفه قادری به شرح زیر می باشد: - چکیده با توجه به افزایش چند برابری تعداد خودروهای تولیدی در سطح جهان، کنترل ترافیک شهری همواره به عنوان یک مقوله مهم در سطوح بالای دولتی مطرح بوده است مسأله مورد نظر در این مقاله معرفی و بررسی ساز و کارهای کشورهای موفق در زمینه ایمنی راه ها همچون: آمریکا و انگلستان می باشد. برخی از این سیاستگذاریها در جهت کنترل و قانونمند کردن این ماشین غول آسا شامل: طراحی وسایل نقلیه با تثبیت سرعت مشخص در مکانهای پرتردد، استفاده از سیستم های هوشمند ISA وMIDAS ، افزایش جرایم رانندگی و واگذاری فعالیتهای مرتبط با حمل و نقل به سازمان های تحت نظر مستقیم دپارتمان حمل و نقل، می باشد که هدف از مطالعه محورهای اصلی این سیاستگذاریها در کشورهای آمریکا و انگلیس، تطبیق سیاستگذاری های دولت ایران با سیاستگذاریهای دولت های موفق در زمینه ایمنی راه ها می باشد. با مطالعه تطبیقی این وظایف مشخص خواهد شد که سیاستگذارهای دولت ایران در مقایسه با کشورهای موفق تا چه مقدار توانسته به نتایج مثبتی دست پیدا کند و چه نقایصی و چالش های در قبال اجرای سیاستگذاریهای دولت ایران برای رسیدن به هدف اصلی خود که افزایش امین جاده ای است دیده می شود. - مقدمه افزایش جمعیت شهرهای بزرگ همراه با رشد اقتصادی جامعه و افزایش سفرهای بین شهری و از طرفی افزایش مالکیت اتومبیل باعث شده است تا در شهرهای مختلف کشور، شاهد مشکلات ترافیکی باشیم. بطوری که، تصادفات و حوادث ترافیکی متأسفانه یکی از مهم ترین علل مرگ و میر در جهان بشمار می آید. طبق آمارهای جهانی، هر سال نزدیک به ۵۰ میلیون نفر در جهان در اثر حوادث رانندگی مجروح و دو میلیون نفر نیز کشته می شوند. این در حالی است که میزان حوادث جاده ای در ایران به دلیل آمار بالای تصادفات جاده ای، هفت برابر کشورهای توسعه یافته پیش بینی شده است. بررسی ها نشان می دهد، میزان مرگ و میرهای ناشی از حوادث ترافیکی در ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت در ایران ۳۰ نفر می باشد، در حالی که این میزان در کشورهای توسعه یافته ۲۲/۴ نفر بر آورد شده است. مطالعات انجام شده در پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری در سال ۱۳۸۸ نشان می دهد، مجموعه خسارات سوانح رانندگی در دهه ۱۳۸۰ سالیانه حدود ۷٪ تولید ناخالص داخلی بوده است. این در حالی است که متوسط رشد تولید ناخالص داخلی در سال های دهه ۸۰ و در بهترین شرایط همواره کمتر از ۷ درصد بوده است. مطالعات اخیر نیز نشان می دهد این رقم در سال ۱۳۹۱ به حدود ۴٪ رسیده است برخی از کاستی ها توانسته به نتایج قابل قبولی دست پیدا کند. در این مقاله ضمن معرفی برخی از محورهای اصلی سیاست گذاری های کشورهای موفق در زمینه ایمنی راه ها هم چون: انگلستان و آمریکا، به مقایسه تطبیقی سیاست گذارهای دولت ایران و بررسی نقاط مثبت و منفی این سیاست گذاری ها در قیاس با دو کشور انگلیس و آمریکا پرداخته خواهد شد. بدلیل اهمیت موضوع، داشتن یک رویکرد مدیریتی جامع و کامل در مقوله پیش گیری از حوادث و هم چنین مدیریت حوادث، امری ضروری و مهم تلقی می شود بطوری که، شیوه سنتی در کنترل تصادفات جاده ای عملا کارایی خود را از دست داده است و بر این اساس وجود مسئولیت دولت به عنوان یک ارگان برتر و دارای تصمیمات لازم الاجرا و با بودجه کافی در جهت کنترل تصادفات و افزایش ایمنی جاده ای ضروری به نظر می رسد. کشورهای توسعه یافته دریافتند که مسأله سوانح جاده ای نه تنها از دیدگاه ملی حائز اهمیت بسیاری است بلکه کنترل و ارتقاء ایمنی راه ها نیز در گرو درک ماهیت فرابخشی آن و تجدید نظر در ساختار موجود مدیریت ایمنی و همکاری و تشریک مساعی کلیه حوزه های تأثیرگذار و تأثیر پذیر می باشد. بر این اساس در دهه های اخیر اقدامات و سیاست گذاری های بلند مدتی را در این عرصه پیاده کرده اند و همواره تلاش خود را در این جهت که مسأله ایمنی راه ها یک مسأله فراملی و فرابخشی بوده است را در نظر گرفته و در نهایت به نتایج مثبتی در این حوزه رسیده اند. دولت ایران نیز با مد نظر قرار دادان این مسأله، در سال های اخیر توجه بیشتری به این بخش مبذول داشته و سیاست گذاری هایی که بعضی به تقلید از کشورهای توسعه یافته می باشد را در این عرصه پیاده کرده است و با وجود برخی از کاستی ها توانسته به نتایج قابل قبولی دست پیدا کند. در این مقاله ضمن معرفی برخی از محورهای اصلی سیاست گذاری های کشورهای موفق در زمینه ایمنی راه ها هم چون: انگلستان و آمریکا، به مقایسه تطبیقی سیاست گذارهای دولت ایران و بررسی نقاط مثبت و منفی این سیاست گذاری ها در قیاس با دو کشور انگلیس و آمریکا پرداخته خواهد شد. ادامه مقاله را در اینجا مشاهده کنید.

ارسال دیدگاهدیدگاه های ارسال شده

هنوز دیدگاهی برای این پست ارسال نشده است