شنبه, ۵ مهر ۱۳۹۹

آثار سیستم های هوشمند حمل و نقل بر میزان تصادفات
سردبیر | ۰۷ مرداد ۱۳۹۷

آثار سیستم های هوشمند حمل و نقل بر میزان تصادفات


ارزیابی وضعیت تصادفات در ایران و نقش سیستم های حمل و نقل هوشمند در کاهش حوادث جاده ای

چکیده: وضعیت جاده های ایران در حال حاضر به گونه ای میباشد که علیرغم تالشهای صورت گرفته توسط سازمانها و ارگانهای ذیربط طی سالیان گذشته هنوز جزء کشورهای نا امن به شمار می آید. آمار و ارقام رسمی حاکی از آن است که در سال ۱۹ خوشبختانه تعداد تصادفات و تلفات جاده ای بطور متوسط نزدیک به ۳ %کاهش داشته است اما هنوز با آنچه در کشورهای پیشروی دیگر وجود دارد فاصله بسیاری داریم. امروزه با وجود فن آوریهای نوین مخابراتی و ارتباطی ، سیستم حمل و نقل هوشمند توانسته است با اطالع رسانی سریع و بدون وجود خطاهای انسانی حدود ۰۴ % از تلفات و سوانح جاده ای را بکاهد. مطالعه آمار و اطالعات رسمی کشورمان نشان داده است که استفاده از فن آوریهای سیستم حمل و نقل هوشمند همچون دوربین های نظارت تصویری، تابلوهای سرعت نما و پیام نما و دیگر امکانات آن همچون ایجاد بانکهای اطالعاتی و استقرار شبکه های ارتباطی مخابراتی و رایانه ای طی سالهای تا ۹۳۱۱ به ۹۳۱۹ طور میانگین ۵ برابر شده است و این اتفاق از عزم راسخ بدنه مدیریت حمل و نقل ایران در افزایش ایمنی جاده های کشور حکایت دارد. بهر حال با ا از ستفاده قابلیتهای حمل و نقل هوشمند میتوان به داشتن جاده ها و اتومبیلهای پیشرفته ای که در آن تمام شرایط جاده و پیرامون آن با هدف بهبود ایمنی کاربران ، مورد سنجش و تحلیل قرار گرفته و بهترین وضعیت حرکتی را فراهم میکنند امیدواربود.   منبع: تین نیوز

ارسال دیدگاهدیدگاه های ارسال شده

هنوز دیدگاهی برای این پست ارسال نشده است