پنجشنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۷

سردبیر | ۱۵ مرداد ۱۳۹۷

تسلیت حادثه غم انگیز سقوط هواپیما در یاسوج


باروان حادثه غم انگیز سقوط هواپیما در یاسوج را به همه مردم ایران تسلیت می گوید. به امید روزی که شاهد چنین حوادثی در کشورمان نباشیم.