دوشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۷

شبیه ساز کشتی های هوشمند در انگلستان
سردبیر | ۱۵ مرداد ۱۳۹۷

شبیه ساز کشتی های هوشمند در انگلستان


شبیه ساز کشتی های هوشمند در انگلستان برآورد می کند که هر ۳۲ کشتی هوشمند برای هدایت از مبدا تا مقصد مورد نظر فقط به یک نفر نیاز دارند. هدایت در مسیر، جدا شدن از بندرگاه و پهلو گیری هر کشتی تنها توسط یک نفر از اتاقی با فرسنگها راه دور امکان پذیر است و این یعنی انقلابی در صنعت دریانوردی

منبع: Iran۴rah